150 jaar brandweer Leopoldsburg

Voor dringende gevallen bel 112

Werking van de brandweer

Leopoldsburg zit in Hulpverleningszone Noord-Limburg samen met de korpsen van Lommel, Pelt en Bree. De werking van brandweer Leopoldsburg loopt gelijk met de werking van de andere posten.

Het brandweerkorps van Leopoldsburg telt ongeveer 55 vrijwillig brandweermannen en een 7-tal beroepsbrandweermannen, onderverdeeld in 3 pelotons.

De drie pelotons verzekeren om de beurt een weekdienst. Het peloton van weekdienst wordt ingezet voor interventies zoals ongeval met beknelden, autobranden, schouwbranden, reinigen wegdek,… .

Het computergestuurd oproepsysteem bepaalt aan de hand van de beschikbaarheden wie er opgeroepen wordt. 

werking van de brandweer

Oefeningen

Om onze job als brandweerman goed te kunnen uitvoeren moeten we oefenen. Jaarlijks moeten we verplicht 24u permanente vorming doen en 24u voorgezette vorming doen.

Vrijwel dagelijks zijn er oefeningen in de kazerne om zo iedereen de kans te geven om alle nodige oefeningen te doen. Via een online platform kan elke brandweerman zijn eigen planning maken en zorgen dat hij de nodige kwalificaties behoudt. Sommige oefeningen zijn jaarlijks verplicht om de kwalificatie ‘eerste ademluchtdrager’ te behouden: PPMO (fysieke proef met ademlucht), scenariotraining (in PLOT – Limburgse brandweerschool), fysiek goedgekeurd worden door de arbeidsgeneesheer, oefening lanstechnieken.

Deze oefeningen worden door eigen brandweermannen gegeven die hiervoor een extra opleiding ‘lesgeven’ gevolgd hebben en de nodige specialisaties en bekwaamheden hebben. Buiten deze lessen worden er geregeld experts gevraagd om lessen te geven over vakgebieden waar we zelf niet zo vertrouwd mee zijn. Voorbeelden hiervan zijn: redden van dieren en omgaan met dieren, werken op en aan spoorwegen, herkennen van drugsplantages/dumpplaatsen,…

Elke brandweerman kan ook kiezen uit verschillende specialisaties waarin hij zich wil bekwamen: chauffeur, ambulancier, hoogtereddingen, gaspakdrager,…

Oproepsysteem

Alle manschappen die nodig zijn bij een brand of een ongeval, worden rechtstreeks opgeroepen vanuit de Hasseltse 112-centrale, waar de oproep binnenkomt. Dankzij deze rechtstreekse aansturing boeken de hulpdiensten een tijdwinst van minstens 2 minuten.

Begin 2008 werd in Limburg het principe van “Snelste Adequate Hulp” (SAH) in werking gesteld. Dit betekent dat de 112-centrale het brandweerkorps zal uitsturen dat het snelste ter plaatse kan zijn. Er wordt geen rekening meer gehouden met welk korps in welke gemeente bevoegd is. Hoe sneller ter plaatse hoe beter.

Sinds de zonevorming begin 2015 is het korps van Leopoldsburg een deel van de Hulpverleningszone Noord-Limburg. Nu worden de brandweermannen opgeroepen vanuit HC112 of vanuit de zonale dispatching. Een computerprogramma berekent welk korps, welke mensen en welke middelen uitgestuurd worden. Voor iedere oproep zal de computer de beschikbare personeelsmiddelen selecteren en hierbij rekening houden met de noodzakelijke personeelsbehoefte en de vereiste individuele competenties (chauffeur, persluchtdrager e.d.).

De brandweerman geeft hierbij zelf aan of hij beschikbaar is voor een interventie d.m.v. zijn statusmelding. 

Log hier in om je profiel pagina te bezoeken