Brandpreventie in natuur- en bosgebieden

BRANDFASE ROOD

BRANDFASE ORANJE

BRANDFASE GEEL

BRANDFASE GROEN

BRANDFASE GROEN: WEINIG GEVAAR

Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden. 

Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte. 

BRANDFASE GEEL: GEVAAR

De natuurgebieden beginnen droger te worden waardoor het risico op brand groter wordt. 

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. 

BRANDFASE ORANJE: HOOG GEVAAR, WEES VOORZICHTIG !!!

Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden.

Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen.

Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein.

Beheerder en Brandweer zijn extra waakzaam.

Als er een brand uitbreekt, rukt de Brandweer versterkt uit.

Er wordt meer materiaal en mankracht ingezet.

De brandtorens worden overdag bemand.

BRANDFASE ROOD: EXTREEM HOOG GEVAAR

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden.

Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden. 

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam.

Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.

De brandtorens worden overdag bemand. 


Brandpreventie in natuur- en bosgebieden op basis van kleurcodes

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden.

Dat risico wordt dagelijks berekend en op basis daarvan wordt er beslist welke alarmeringsfase van kracht is. De fases worden uitgedrukt in kleurcodes.

Naargelang de kleurcode worden er verschillende preventiemaatregelen genomen.

Bepaling van de brandfase en preventiemaatregelen 

Het brandrisico wordt dagelijks geëvalueerd aan de hand van een brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteowing Luchtmacht (meetapparatuur in Deurne), en een index berekend door een brandgevaar-meetstation op het Klein Schietveld in Kapellen.

Daaraan worden vier opeenvolgende alarmeringsfases (groen – geel – oranje – rood) gekoppeld in verband met toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, beheerders en andere hulpdiensten.

Die maatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten in het terrein. 

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden.

De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos, en niet zozeer loofbos.